Logo:_mustalla_alatekstillä.png
At-wanha-satama-3.jpeg

Kun arki askarruttaa.

Tuuma työnohjauspalvelu

Psykologi Tarja Janhunen on tuottanut työnohjaus-, konsultointi-, koululutus- ja psykologipalveluita erilaisille yhteisöille ja yksityisille ihmisille vuodesta 2004 lähtien. Tuuma Työnohjauspalvelun vastaanotto on Helsingissä, Töölönlahden rannalla. Osoitteessa Siltasaarenkärki 1, tai vaihtoehtoisesti voimme tavata asiakkaan toivomassa tilassa. Ota yhteyttä minuun niin katsomme onko tuottamistani palveluista hyötyä sinulle tai edustamallesi yhteisölle.

Koulutus ja Työkokemus

Psykologian maisteri 1997, Jyväskylän yliopisto
Psykodraamaohjaaja 2007, Suomen Psykodraamayhdistys ry
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2009, Humanistinen Ammattikorkeakoulu & Dialogic oy
Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma, 2016, TaitoBa House & Aretai 

Lisäksi kriisityön ja vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian opintoja

Työkokemus

Olen tehnyt monipuolisia psykologin töitä 20 vuoden ajan valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Oman yritykseni puitteissa olen kouluttanut, tehnyt työnohjauksia ja konsultointeja sekä tarjonnut psykologinpalveluita vuodesta 2004.

Julkaisut

• Janhunen, T.(1997): Taide ja Lastensuojelu -Sosiaali-, nuoriso, ja kriminaalityötä Legioonateatterin keinoin. Stakes/Aiheita 22/1997

• Bardy, M. & Janhunen, T. (2002): Imeväisikäisten terveys ja kehitys psykososiaalisissa riskioloissa Teoksessa Kohti terveyden tasa-arvoa. Toim. Kangas, Keskimäki, Koskinen, Manderbacka, Lahelma, Prättälä & Sihto.

• Huuhka, J. & Janhunen, T. (2003) Seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen lastensuojelun sijaishuollossa. Vantaan toimintaohje. Vantaan kaupungin julkaisu.

• Eklund, K. & Janhunen, T. (2005) Leikin ja toiminnan lapset. Teoksessa Miten käytän toiminnallisia menetelmiä. Psykodraaman ohjaajat kertovat. Toim. T. Janhunen & S. Sura, Tampere: Resurssi.

• Janhunen, T. & Sura, S. (toim.) (2005) Miten käytän toiminnallisia menetelmiä? Psykodraaman ohjaajat kertovat. Tampere: Resurssi.

• Janhunen, T. (2007) Sijoitusten purkautuminen pitkäaikaisessa perhehoidossa. Jyväskylä: Perhehoitoliitto.

• Janhunen, T. (2008) Jotta sijoitukset kestäisivät. Teoksessa Menetyksistä mahdollisuuksiin – perhehoitoa lasten ja vanhemmuuden tueksi. Toim. Jari Ketola. Jyväskylä: PS-kustannus.

• Janhunen, T. (2008) Pysyvyyden turvaaminen perhehoidossa. Jyväskylä: Perhehoitoliitto.

• Janhunen, T. & Pauni, R. (2015) Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Ohjaajanopas. Helsinki: YVPL.

• Janhunen, T. & Pauni, R. (2015) Opas yksin lastaan kasvattavien perheiden lasten ohjattuja vertaisryhmiä järjestäville. Helsinki: YVPL

• Janhunen, T. & Pauni, R. (2016) Ruun tarina. Helsinki: YVPL 

• Janhunen, T., Pitko, T. & Säles, E. (2016) Työnohjaus sijaisvanhemmuuden tukena. Jyväskylä: Perhehoitoliitto.

• Valkonen, L. & Janhunen, T. (2016) Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi: Katsaus kansaivälisiin tutkimuksiin 2010-2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, työpaperi 45.