Logo:_mustalla_alatekstillä.png
business-people.jpg

Palvelut

Tarjoan monipuolisia työnohjaus, konsultointi- ja psykologipalveluita. Asiakkaita ovat yksilöt, yhteisöt, yritykset ja oppilaitokset. Olen työskennellyt psykologina 15 vuotta lasten ja nuorten kehityksen, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun parissa.

Työnohjauksessa lähestymistapani on dialoginen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen, pyrin keskustelun ja erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla saamaan asiakkaan tilanteesta mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja monipuolisen kuvan. Asiakkaan oman tietoisuuden lisääntyminen sekä uusien näkökulmien löytäminen mahdollistavat erilaisen, eteenpäin vievän tavan toimia, lisäten asiakkaan omia voimavaroja. Kaikki työskentely on aina tavoitteellista ja asiakasta osallistavaa.

Koulutuskokonaisuuksia ja luentoja toteutan lasten ja nuorten kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin liittyen. Olen erikoistunut lastensuojelun sijaishuoltoon ja perhehoitoon liittyviin kysymyksiin.

Psykologipalvelut sisältävät ohjausta ja neuvontaa elämän käännekohdissa. Psykodraamaryhmässä ihmisen kehityshistoriaa tutkitaan ryhmän jäsenten avulla.