Logo:_mustalla_alatekstillä.png
At-wanha-satama-3.jpeg

Vahvuus- ja huolimittari perhetyössä

VAHU –mittari on kuulemisen ja haastattelun menetelmä, jonka avulla saadaan esille perheen vahvuudet ja huolenaiheet. Se sisältää käsikirjan ja erilaisia lomakkeita, joiden avulla kukin perheenjäsen voi ilmaista näkemyksensä itsestään ja perheestään.

Menetelmä on tarkoitettu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille arvioinnista kuntoutukseen. Menetelmää voivat käyttää esimerkiksi sosiaaliohjaajat, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, diakonit, terveydenhoitajat, psykologit, perhetyöntekijät ja toimintaterapeutit. VAHU –menetelmää voi käyttää joko yhden tai useamman perheenjäsenen kanssa, kun perheen tilannetta kartoitetaan, perheenjäsenten vahvuuksia tai huolen aiheita arvioidaan tai asetetaan tavoitteita perhetyölle tai kuntoutukselle.

VAHU –mittariin kuuluu

• Käsikirja (38 sivua)
• VAHU –lomake lapsesta ja nuoresta
• Aikuisen VAHU –lomake lapsesta ja nuoresta
• Aikuisen VAHU –lomake vanhemmasta ja perheestä
• Yhteenvetolomakkeet lapsesta, aikuisesta ja perheen toimivuudesta
• Tavoitelomake
• Suosituslomake

Koulutus

VAHU –mittari koulutuksessa käydään läpi haastattelutilanteeseen ja kohtaamiseen vaikuttavia asioita yleisesti ja esitellään VAHU -käsikirja ja erityisesti lomakkeet. Toiminnallisten harjoitusten avulla opetellaan, miten käsikirjaa, apukysymyksiä ja lomakkeita käytetään. Koulutus antaa valmiuden VAHU –mittarin joustavaan ja tehokkaaseen käyttöön sekä eväät hyvän haastattelutilanteen luomiseen. 

Koulutuskokonaisuus räätälöidään tilaajan ja tarpeen mukaan puolen päivän tai koko päivän koulutukseen, materiaalipaketilla tai ilman. Toiveiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi lapsen kanssa työskentelyyn tai menetelmän käyttöön kuntoutuksessa. Kouluttajina toimivat VAHU -mittarin toinen tekijä Paula Seppänen (sosionomi, YAMK) ja kustantaja Tarja Janhunen (työnohjaaja, PsM). Yhteydenotot tarja.janhunen@mielle.fi

 

 

Vahu-materiaalien tilaaminen